Psychiatrie dospělých

Moderní psychiatrie je bouřlivě se rozvíjející se lékařský obor, který dovede mnoha nemocným pomoct navrátit se do běžného života a dalším pomáhá zmírnit jejich utrpení. Bohužel trpí podceňováním od ostatních lékařských oborů, katastrofálním nedostatkem peněz a zkresleným pohledem od neinformovaných lidí, kteří si neuvědomují, že zítra se mohou také stát pacientem psychiatra.

Nároky, kladené v dnešní době na každého z nás, jsou mnohonásobně vyšší než na generaci našich babiček. Míra stresu často přesahuje únosnou mez. Životní styl mnohých lidí nahrává vzniku duševní poruchy. Určité znaky psychických poruch se čas od času projevují u každého člověka. Záleží však na mnoha faktorech, zda se u člověka skutečně významná duševní nemoc vyvine. Rozlišení této, na první pohled neostré hranice mezi zdravím a nemocí, je jedním z nejobtížnějších úkolů psychiatra. Stanovení diagnózy je prvním předpokladem k úspěšné léčbě, kerá záleží hlavně na míře závažnosti nemoci.

V léčbě mohou pomoci nejen léky, které již dnes mají minimum nebo žádné vedlejší účinky, ale i slova a vytvořený léčebný vztah mezi lékařem a pacientem. Ambulantní péče sestává z návštěv pacienta v ordinaci lékaře, které trvají různě dlouho. Může jít o krátkou, zběžnou kontrolu, ale také o návštěvu spojenou s psychoterapeutickou konzultací, která může trvat hodinu.

Lékaři, terapeuti či konzultanti, u kterých se můžete objednat:

MUDr.   Michal Risler

MUDr. Michal Risler
psychiatrie, psychoterapie; jednatel TH kliniky

MUDr. Ivetta Serbinová

MUDr. Ivetta Serbinová
psychiatrie, psychoterapie

MUDr. Karolína Kusá

MUDr. Karolína Kusá
dětská psychiatrie, psychiatrie

MUDr. Helena Doležalová

MUDr. Helena Doležalová
dětská psychiatrie, psychiatrie