Andrologie

Co je andrologie?

Andrologie je relativně mladým interdisciplinárním oborem medicíny (vymezuje se postupně z urologie), název je odvozen od řeckého „andros“ = muž. Zabývá se fyziologií a patologií mužských reprodukčních funkcí, primárně se vyvíjela s klinickým zaměřením hlavně na diagnostiku a terapii poruch mužské plodnosti. V některých částech světa je proto úzce napojena na centra in vitro fertilizace a asistované reprodukce. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se andrologie má zabývat veškerými aspekty mužského reprodukčního zdraví.

Definice andrologie ve znění Mezinárodní andrologické společnosti (ISA = International Society of Andrology) zní: „Andrologie je definována jako odvětví vědy a medicíny, zabývající se mužskými (samčími) reprodukčními orgány u člověka i u zvířat, a jejich onemocněními. V této definici jsou zahrnuta všechna příbuzná odvětví vědy.“

Kromě reprodukčních problémů (s plodností) se andrologie zabývá problémy sexuálních funkcí:

  • poruchy erekce,
  • poruchy ejakulace,
  • poruchy orgasmu

a dalšími problémy v oblasti penisu, varlat a prostaty.

Plastická indurace penisu (Peyronieho choroba)  je onemocnění penisu, které sice není život ohrožující, ale může výrazně zhoršit kvalitu života a hlavně jeho sexuální stránku. Dříve byla považována za vzácnou nemoc, nyní se však ukazuje, že může postihovat až 5% mužů nad 50. rokem věku. Podstatou nemoci je nadměrná tvorba tuhého jizevnatého vaziva v obalech topořivých těles penisu. Mnohdy není jasný vyvolávající mechanizmus, nemoc častěji postihuje muže po úrazech penisu (nejčastěji nejrůznější úrazy při sexuální aktivitě). Proces vzniku Peyronieho nemoci se proto považuje za jistou poruchu hojení ran. K rozvoji choroby je podle všeho nutný i určitý genetický předpoklad a někteří lékaři považují chorobu za autoimunitní onemocnení. Peyronieho nemoc není nádorem, ani z ložisek nikdy nádor nevzniká. Léčba dosud není specifická (neexistuje konkrétní lék pro danou nemoc) a je dlouhodobá (léky k perorálnímu podávání, injekce do jizevnatého ložiska, rázová vlna na oblast jizvy nebo operace).

Vzhledem k výrazným změnám demografické „věkové pyramidy“ přibývá v posledních letech andrologii péče o stárnoucí muže, neboť poměr žijících mužů ve věku pod a nad 20 let se výrazně mění v neprospěch mladších mužů. Velkou skupinou pacientů andrologických pracovišť jsou proto muži s úbytkem hladin testosteronu a obtíží, které z toho plynou:

  • poruchy sexálních funkcí,
  • ztráta libida,
  • úbytek fyzických a psychických sil a pohody.

BLOG o erekci a sexuálních dysfunkcích 


Dotazník IIEF-5 pomůže Vám i Vašemu lékaři zjistit, zda i Vy náhodou netrpíte poruchou erekce. U každé z otázek je uvedeno několik možných variant odpovědí. Zvolte, prosím, tu, která nejlépe odpovídá Vaší skutečné situaci. Je třeba zodpovědět všechny otázky a u každé zvolit pouze jednu odpověď. Dotazník vezměte s sebou k lékaři.

Lékaři, terapeuti či konzultanti, u kterých se můžete objednat:

MUDr. Jakub Řezáč

MUDr. Jakub Řezáč
urologie, andrologie (St 17-20)