Sexuologie

Kořeny tohoto oboru spadají do konce 19. století. Rozvíjí se v meziválečném údobí, tehdy se v Československu vytváří dodnes fungující sexuologické univerzitní pracoviště: Sexuologický ústav. Československá sexuologie byla vždy blízká psychologicko-psychiatrickému pojetí.

Problematika, kterou sexuologie řeší, je spjata jak s rozmnožovací funkcí sexuality (zejména v péči o muže s nižší plodností), tak s funkcí „rekreační", tj. se sexem, který častěji v životě provozujeme bez snahy o plození. Věnuje se poruchám pohlavního pudu (např. výrazně snížený nebo zvýšený sexuální zájem), poruchám funkce pohlavních orgánů (poruchy erekce, předčasná či příliš oddálená či neexistující ejakulace, poševní bolesti při styku apod.), ale i poruchám ve způsobu realizace pohlavní touhy nebo poruchám ve výběru objektu, jak tomu je u lidí s pohlavními úchylkami.

Sexuologie bere v potaz celou šíři sexuální problematiky člověka. Zaměřuje se jak na psychiku, tak na tělesnou stránku. Hledá souvislosti mezi mozkovou činností (mozek je totiž tím nejdůležitějším pohlavním orgánem) a dalšími orgánovými soustavami lidského těla včetně vlivů duševních. Proto dobré sexuologické pracoviště spolupracuje úzce s dalšími odborníky. TH klinika kooperuje s vybranými urology, gynekology, endokrinology a psychology a laboratořemi tak, aby péče o klienta byla možná v celé šíři.

Obvykle se sexuologové tolik nevěnují partnerskému poradenství neb to je samostatným oborem, i když se jistě oba v mnohém dotýkají až překrývají.

Lékaři, terapeuti či konzultanti, u kterých se můžete objednat:

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM
psychiatrie, sexuologie; soudní znalec, jednatel TH kliniky (Po 14-18, Út 13-16)

MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM

MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM
sexuologie, psychoterapie (St 8-12; Čt 8-20; Pá 8-16) Momentálně bez možnosti objednání