MUDr. Vít Knop

psychiatrie (St 16-20)

  • V roce 2014 graduoval na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
  • Své první dva roky praxe - jako psychiatr - působil v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, kde pracoval na oddělení s pacientkami trpícími psychotickými a úzkostně-depresivními obtížemi a dále se zabýval závislostní problematikou
  • Od roku 2016 pracuje na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  • Od roku 2015 je zařazen do 7letého psychoterapeutického výcviku Gestalt Studia
  • Dalšími absolvovanými kurzy jsou Praktická hypnóza (Prof. Kratochvíl), Kurz práce s časovou osou (Chvála, Chválová-Trapková), dále 2letý kurz Astropsychologie jungovského zaměření (PhDr. Adamová) a Bachovy esence (Mgr. Samková)
  • V rámci terapie klade důraz na individuální přístup ke klientovi, kde využívá kombinace farmakoterapie a podpůrné psychoterapie

Autor fotografie: Tereza z Davle

zpět