Ceníky a hrazení služeb

Poplatek za administrativní zpracování dat – plná cena

 • Lékařské obory 1000,- Kč / rok
 • Systematická psychoterapie 2000,- Kč / dohodnutý počet sezení

Poplatek za administrativní zpracování dat – snížená cena

– starobní důchodci (od 65 let), invalidní důchodci 1. a 2. stupně, děti a mladiství do 18 let

 • Lékařské obory 600,- Kč / rok
 • Systematická psychoterapie 2000,- Kč / dohodnutý počet sezení

Poplatek za administrativní zpracování dat – osvobozeni

– pacienti na ochranném léčení nařízeném soudem
– pacienti, kteří se prokážou rozhodnutím o pomoci v hmotné nouzi ne starším 30 dnů
– invalidní důchodci 3. stupně
– urologičtí pacienti (nikoli pacienti dětské urologie)

Poplatek za administrativní zpracování dat *) je zaveden od 1.1.2015, aktuální výše poplatků je platná od 1.10.2018.

*) TH klinika s.r.o. od roku 2015 účtuje poplatek za „administrativní zpracování dat“ (dále „administrativní poplatek“). Tento administrativní poplatek není úhradou za léčebnou či preventivní péči. Je to poplatek za činnosti administrativní a organizační povahy.

Účtování administrativních poplatků je jasně odděleno ekonomicky. Za tento obnos mají naši klienti a pacienti mj. zajištěno bezproblémové objednávání na čas, kratší objednací lhůty (protože se terapeutický tým může věnovat plně své práci a nikoliv administrativě), flexibilní možnost přeobjednání, včasné informování o změnách na straně poskytovatele péče (nemoc lékaře či psychologa apod.) či upozorňování pomocí SMS zpráv na nadcházející termín. Toto není úplný výčet administrativních služeb naší kliniky.


Hrazení služeb pro nepojištěné pacienty

 • privátní hodinová konzultace 2500,- Kč

Ceník psychologie, psychoterapie, psychiatrie a sexuologie

– pro nepojištěné pacienty a za vyšetření nehrazená zdravotními pojišťovnami

 • Psychiatrické či sexuologické vyšetření 2000,- Kč / hod (účtováno po 30 min)
 • Psychoterapie 2000,- Kč / hod (účtováno po 30 min)
 • Lékařská zpráva nevyžádaná zdravotnickým zařízením 200 až 500,- Kč (dle rozsahu)
 • Psychiatrické vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel 800,- Kč
 • Psychiatrické vyšetření pro získání zbrojního pasu 800,- Kč

Ceník urologie a dětské urologie

– pro nepojištěné pacienty a za vyšetření nehrazená zdravotními pojišťovnami

 • Vstupní urologické vyšetření dospělých 1000,- Kč (kontrolní vyšetření 350,-)
 • Vstupní urologické vyšetření dětí 1000,- Kč (kontrolní vyšeření 350,-)
 • Uroflowmetrie 350,- Kč
 • Ultrazvuk (připočítává se k urologickému vyšetření)
  • 3 orgány 500,- Kč
  • 2 orgány 300,- Kč
  • 1 orgán 200,- Kč
 • Dopplerovské sonografické vyšeření 350,- Kč
 • Intrakavernózní injekce 500,- Kč
 • Intrakavernózní injekce Doppler. vyšetření - 750,- Kč
 • Andrologická konzultace 600,- Kč