Ceníky a hrazení služeb

Plná cena

 • Lékařské obory 1000,- Kč / rok
 • Systematická psychoterapie 2000,- Kč / dohodnutý počet sezení

Snížená cena

– starobní důchodci (od 65 let), invalidní důchodci 1. a 2. stupně, děti a mladiství do 18 let

 • Lékařské obory 600,- Kč / rok
 • Systematická psychoterapie 2000,- Kč / dohodnutý počet sezení

Osvobozeni

– pacienti na ochranném léčení nařízeném soudem
– pacienti, kteří se prokážou rozhodnutím o pomoci v hmotné nouzi ne starším 30 dnů
– invalidní důchodci 3. stupně
– urologičtí pacienti

Poplatek za administrativní zpracování dat je zaveden od 1.1.2015, aktuální výše poplatků je platná od 1.10.2018.


Hrazení služeb pro nepojištěné pacienty

 • privátní hodinová konzultace 2500,- Kč

Ceník psychologie, psychoterapie, psychiatrie a sexuologie

– pro nepojištěné pacienty a za vyšetření nehrazená zdravotními pojišťovnami

 • Psychiatrické či sexuologické vyšetření 2000,- Kč / hod (účtováno po 30 min)
 • Psychoterapie 2000,- Kč / hod (účtováno po 30 min)
 • Lékařská zpráva nevyžádaná zdravotnickým zařízením 200 až 500,- Kč (dle rozsahu)
 • Psychiatrické vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel 800,- Kč
 • Psychiatrické vyšetření pro získání zbrojního pasu 800,- Kč

Ceník urologie a dětské urologie

– pro nepojištěné pacienty a za vyšetření nehrazená zdravotními pojišťovnami

 • Vstupní urologické vyšetření dospělých 1000,- Kč (kontrolní vyšetření 350,-)
 • Vstupní urologické vyšetření dětí 1000,- Kč (kontrolní vyšeření 350,-)
 • Uroflowmetrie 350,- Kč
 • Ultrazvuk (připočítává se k urologickému vyšetření)
  • 3 orgány 500,- Kč
  • 2 orgány 300,- Kč
  • 1 orgán 200,- Kč
 • Dopplerovské sonografické vyšeření 350,- Kč
 • Intrakavernózní injekce 500,- Kč
 • Intrakavernózní injekce Doppler. vyšetření - 750,- Kč
 • Andrologická konzultace 600,- Kč