Ceníky a hrazení služeb

Plná cena

 • Vstupní 1.000 Kč / rok
 • Pokračovací 600 Kč / rok
 • Psychoterapie 1.500 Kč / dohodnutý počet sezení

Snížená cena – starobní důchodci (od 65 let), invalidní důchodci 1. a 2. stupně

 • Vstupní 500 Kč /rok
 • Pokračovací 300 Kč / rok
 • Psychoterapie 1.500 Kč / dohodnutý počet sezení

Osvobozeni

 • Děti a mladiství do 18 let (od 1.9.2017 budou zařazeni do skupiny se sníženou cenou)
 • Pacienti na ochranném léčení nařízeném soudem
 • Pacienti, kteří se prokážou rozhodnutím o pomoci v hmotné nouzi ne starším 30 dnů
 • Invalidní důchodci 3. stupně

Poplatek za administrativní zpracování dat a registraci je zaveden od 1.1.2015.


Hrazení služeb pro nepojištěné pacienty

 • privátní hodinová konzultace 2.500,- Kč

Ceník psychologie, psychoterapie, psychiatrie a sexuologie

pro nepojištěné pacienty a za vyšetření nehrazená zdravotními pojišťovnami

 • Psychiatrické či sexuologické vyšetření 2.000,- Kč/hod (účtováno po 30min)
 • Psychoterapie 2.000,- Kč/hod (účtováno po 30min)
 • Lékařská zpráva nevyžádaná zdravotnickým zařízením 200 - 500,- Kč (dle rozsahu)
 • Psychiatrické vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel 800,- Kč
 • Psychiatrické vyšetření pro získání zbrojního pasu 800,- Kč

Ceník urologie a dětské urologie

pro nepojištěné pacienty a za vyšetření nehrazená zdravotními pojišťovnami

 • Vstupní urologické vyšetření dospělých 1000,- (kontrolní vyšetření 350,-)
 • Vstupní urologické vyšetření dětí 1000,- (kontrolní vyšeření 350,-)
 • Uroflowmetrie - 350,-
 • Ultrazvuk (připočítává se k urologickému vyšetření)
  • 3 orgány - 500,-
  • 2 orgány - 300,-
  • 1 orgán - 200,-
 • Dopplerovské sonografické vyšeření - 350,-
 • Intrakavernózní injekce - 500,-
 • Intrakavernózní injekce + Doppler. vyšetření - 750,-
 • Andrologická konzultace - 600,-