Dětská urologie

Dětská urologie se jako subspecializace urologie zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění močových cest u dětí obou pohlaví, zevního a vnitřního genitálu u chlapců a společně s gynekology i genitálu ženského, zejména u složitých vad. Vrozené vývojové vady ledvin a močových cest obecně patří mezi nejčastější a mnohé z nich lze již diagnostikovat před narozením či těsně po narození. Včasnou léčbou se snažíme zajistit optimální podmínky pro vývoj funkce ledvin.

Další velkou skupinou jsou funkční poruchy močového měchýře, které jsou spojené s únikem moči a s infekcemi močových cest, některé z nich mohou velmi negativně ovlivňovat psychický a společenský rozvoj dítěte. Ne každé pomočování má však důvody v močových cestách, bývá např. z přetěžování dětí, psychickými problémy - pak bývá výhodou spolupracovat s dětským psychologem či dětským psychiatrem.

Pediatrická andrologie se zabývá onemocněními a vadami chlapeckého genitálu ve snaze zajistit chlapci normální sexuální život a plodnost; časně provedené rekonstrukční operace umožňují dětem, zejména chlapcům, sdílet společné sportovní aktivity a významně zlepšují jejich psychickou pohodu.

Méně často se u dětí setkáváme s močovými kamínky či nádory.

Dětská urologie je operační obor, který je zaměřen na prevenci, a proto převažují plánované výkony nad akutními. Vždy je však třeba zvážit nutnost operace, protože u mnoha vad a onemocnění lze postupovat konzervativně za předpokladu dlouhodobého sledování.

Ve své péči o urologické pacienty dětští urologové úzce spolupracují s dětskými nefrology, endokrinology, obvodními a lůžkovými pediatry, dospělými urology, dětskými chirurgy, genetiky a onkology. V neposlední řadě pak s neonatology a gynekology v rámci tzv pre- a perinatální péče o děti s vrozenými vadami, tzv. fetálními uropatiemi. Jako každý dětský pacient vyžaduje i dětský urologický pacient zvláštní přístup a dovednost kolegů z radiodiagnostiky a nukleární medicíny a kolegů z anestezie a intenzivní medicíny.

Lékaři obvykle uvítají již při prvním vyšetření, pokud mají aspoň orientační přehled o příjmu a výdeji tekutin, frekvenci močení a pomočování. S dysfunkcí močení také může souviset u dětí porucha vyprazdňování střeva. Níže jsou dotazníky, které je možné vyplnit již doma a přinést s sebou na první návštěvu u dětského urologa.


  • on-line test na problémy s močením u dětí je zde

Lékaři, terapeuti či konzultanti, u kterých se můžete objednat:

MUDr. Marcel Drlík, FEAPU

MUDr. Marcel Drlík, FEAPU
dětská urologie (Út 16-20; Čt 8-16)

MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU

MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU
dětská urologie (Út 8-14)