MUDr. Petra Kleinová

psychiatrie (Po 12-18)

  • Vystudovala medicínu na 3.Lékařské fakultě UK v Praze, poté nastoupila do atestační přípravy v oboru psychiatrie na Psychiatrickou kliniku VFN v Praze, kde pracovala převážně na akutním psychiatrickém oddělení, dále na oddělení gerontopsychiatrickém a psychoterapeutickém - koedukativním.
  • Nyní má práci na psychiatrické klinice přerušenou a věnuje se ambulantní psychiatrické péči zde na TH klinice.
  • Zároveň studuje postgraduálně na 1. Lékařské fakultě UK u Prof. MUDr. Jana Rotha na Neurologické klinice VFN, kde se zaměřuje na neuropsychiatrické aspekty extrapyramidových onemocnění.

Autor fotografie: Tereza z Davle

zpět