MUDr. Karolína Kusá

dětská psychiatrie, psychiatrie (Po-Čt po domluvě - Kartouzská 6)

  • absolventka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni
  • 2019 atestace z psychiatrie
  • v předatestační přípravě z pedopsychiatrie
  • 2019 ukončený psychoterapeutický výcvik v hlubinné a dynamické psychoterapii SUR
  • ​2020 započala psychoterapeutický výcvik v daseinanalytickém směru
  • od 2019 v individuální cvičné psychoterapii
  • pracovala jako pedopsychiatr v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany, psychiatr na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK
  • zaměření především na adolescentní psychiatrii a psychiatrii mladého dospělého věku
  • zajímá se o celou škálu psychických onemocnění, především neurotické a stresové poruchy, afektivní poruchy, poruchy chování, poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy, traumatizace v dětství s dopadem na tělesné a duševní zdraví v dalším životě člověka
  • kontakt kusa@thklinika.cz

Autor fotografie: Tereza z Davle

zpět