MUDr. Karolína Kusá

dětská psychiatrie, psychiatrie

  • Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni
  • Zařazena do specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie a dětská a adolescentní psychiatrie
  • Pracovala jako pedopsychiatr v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany
  • V současné době pracuje jako psychiatr na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  • Na podzim 2018 bude atestovat z psychiatrie a dále pokračovat atestací z pedopsychiatrie
  • Frekventantka v hlubinné a dynamické psychoterapii SUR
  • Zajímá se o celou škálu psychických poruch, především však o traumatizaci v dětství s dopadem na tělesné a duševní zdraví v dalším životě člověka

zpět