Psychologie

Psychologie, neboli věda o duši, se zabývá chováním a prožíváním lidí, jejich duševním vývojem od narození až do stáří. Její pole působnosti je široké a zdaleka se neomezuje pouze na oblast duševních poruch. Uplatní se při navazování vztahů mezi lidmi a v mezilidské komunikaci, zvládání obtížných životních situací, adaptaci na novou životní fázi, zvyšování odolnosti vůči stresu, ale může také výrazně ovlivnit osobnostní vývoj jedince, jeho schopnost učit se, sám sebe řídit a rozvíjet.

Psychologie tedy doprovází člověka během celé jeho životní dráhy: v rámci poradenství v rané péči o dítě, při jeho výchově, vstupu do školy a školní docházce, při rozhodování o volbě povolání či profese, v rámci firemních přijímacích řízení a budování týmů, při testování individuálních schopností či tréninku paměti a mysli, ale také v manželském a rodinném poradenství, v mediaci rozvodových sporů a v neposlední řadě i zvládání projevů stáří.

I když se v povědomí lidí profese psychologa často zaměňuje s psychiatrií a obě povolání spolu úzce souvisí ( v praxi se také účinně doplňují), jsou mezi nimi důležité rozdíly. Psycholog - na rozdíl od psychiatra - není lékař a nepředepisuje farmaka (léky). Ve své práci využívá především různě specifické formy rozhovoru, případně psychodiagnostické testy.

Psychologové patří mezi příslušníky pomáhajících profesí. Jejich úkolem je pomáhat druhým lidem, aby porozuměli sami sobě, vyznali se v tom, co se s nimi děje i ve vztahu k ostatním a uměli se zdravě rozhodnout. Psycholog pravděpodobně nevyřeší vaše problémy, ani za vás neučiní důležitá rozhodnutí, ale rozhodně vám pomůže najít si k nim cestu. Na to, abyste využili jeho služeb, nemusíte být „na dně", případně „v koncích" anebo„se zbláznit". Vyhledat jeho odbornou radu, pomoc a podporu, je na místě kdykoliv.

Lékaři, terapeuti či konzultanti, u kterých se můžete objednat:

Mgr. Jaroslav Pustina

Mgr. Jaroslav Pustina
psychologie, psychoterapie (Pouze po osobní domluvě)

Mgr. Klaudia Barabášová

Mgr. Klaudia Barabášová
psychologie, psychoterapie (Pouze po osobní domluvě)

Mgr. Eva Lochovská

Mgr. Eva Lochovská
psychologie, psychoterapie (Pouze po osobní domluvě)

PhDr.   Kateřina Svobodová

PhDr. Kateřina Svobodová
psychologie, dětská psychologie, psychoterapie (Pouze po osobní domluvě)

Mgr. Daniela Enström

Mgr. Daniela Enström
psychologie, dětská psychologie, psychoterapie (Pouze po osobní domluvě)