Znalecké posudky

Znalecký posudek má hodnotu svědecké výpovědi o duševním a/nebo sexuálním zdraví člověka. Obvykle lidé, kteří takové zkoumání absolvují, jsou v tíživé životní situaci, mnohdy obviněni a zhusta stíháni. Ať už jde o obvinění od orgánů činných v trestním řízení nebo od partnera či partnerky při rozvodu, není co závidět. Každopádně solidně zpracovaný posudek bývá pádným argumentem té či oné strany.

Český folklor, jímž se baví některé rozvádějící se ženy (muži velmi zřídka) je, že obviní rozvádějícího se manžela ze zneužití jejich společného dítěte. I v této situaci se lze obrátit na soudního znalce a žádat znalecké vyšetření. Když znalec neshledá pohlavní úchylku, může to být argument, který u soudu pomůže. Ale je tu háček: co když znalec deviaci najde? Nicméně sám posudek nemůže sloužit jako důkaz. Takže teoreticky vzato není se čeho bát.

V sexuologii, zejména pro znalecké zkoumání, se používá přesná vyšetřovací metoda - penilní nebo vaginální pletysmografie („PPG"). Stručně řečeno jde o metodu, kdy se promítají obrázky mužů, žen, dětí či sexuálních aktivit a měří se přitom prokrvení penisu nebo pochvy. Po vyhodnocení pak výsledky naznačí oblast diagnosy.

Oblast soudně znalecká se nazývá forensní sexuologie nebo psychiatrie.

Momentálně spolupracuje MUDr. Ondřej Trojan při tvorbě posudků se Znaleckým institutem pro psychiatrii a sexuologie, na který se při žádosti o tvorbu posudku prosím obraťte: info@zipps.cz 

Lékaři, terapeuti či konzultanti, u kterých se můžete objednat:

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM
psychiatrie, sexuologie; soudní znalec, jednatel TH kliniky (Po 14-18, Út 13-16)