Psychoterapie

Psychoterapie je soubor verbálních, neverbálních a paraverbálních komunikačních technik, užívaných psychoterapeutem ke zvýšení duševního zdraví a spokojenosti klienta či pacienta, nebo ke zlepšení vztahů uvnitř skupiny, např. rodiny. Většina psychoterapeutických škol je založena na rozhovoru, ačkoli v některých se využívají i další způsoby komunikace jako psaní, kreslení nebo komunikace prostřednictvím doteku. Někdy psychoterapie navazuje na lékařskou diagnostiku a terapii, zejména psychiatrickou, nebo je s ní provázána (zejména je-li psychoterapeut i lékařem).

Psychoterapie obvykle probíhá mezi psychoterapeutem a jeho klientem či klienty, kteří mohou být z jeho rodiny nebo z nejbližšího společenského okolí. Mluví o svých tématech ve snaze dostat se k hlubším kořenům problémů a nalézt pro ně vhodná řešení.

Léčení může být zaměřené na specifická duševní onemocnění nebo poruchy (neurózy, fobie, alkoholismus, drogová závislost...) nebo také na problémy běžného života (vztahové problémy, existenciální krize či pocity ztráty smyslu, nízké sebevědomí, soužití s těžce nemocnou osobou). Řešení druhé skupiny problémů je vhodnější nazývat poradenstvím než psychoterapií. Někteří psychoterapeuté odmítají termíny jako nemoc a léčba a nechtějí svého klienta léčit lékařskými postupy. Sami sebe vidí spíš jako poradce, učitele či průvodce, který klientovi pomáhá, respektuje jej a respektuje i jeho soukromí.

Lékaři, terapeuti či konzultanti, u kterých se můžete objednat:

MUDr.   Michal Risler

MUDr. Michal Risler
psychiatrie, psychoterapie; jednatel TH kliniky (Čt 9-17)

Mgr. Jaroslav Pustina

Mgr. Jaroslav Pustina
psychologie, psychoterapie (Pouze po osobní domluvě)

Mgr. Klaudia Barabášová

Mgr. Klaudia Barabášová
psychologie, psychoterapie (Pouze po osobní domluvě)

Mgr. Eva Lochovská

Mgr. Eva Lochovská
psychologie, psychoterapie (Pouze po osobní domluvě)

PhDr.   Kateřina Svobodová

PhDr. Kateřina Svobodová
psychologie, dětská psychologie, psychoterapie (Pouze po osobní domluvě)