MUDr. Michal Risler

psychiatrie, psychoterapie; jednatel TH kliniky

  • Je atestovaným lékařem v oboru psychiatrie.
  • Na TH klinice působí od roku 2009.
  • V psychiatrické ambulanci se věnuje psychiatrické a psychoterapeutické praxi.
  • Hlavní terapeutické postupy spočívají v kombinaci farmakoterapie a podpůrné psychoterapie.
  • Od roku 2001 pracoval na Psychiatrickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde se věnoval akutní psychiatrické léčbě hospitalizovaných pacientů (deprese, úzkostné poruchy, schizofrenie, demence, závislosti na návykových látkách).
  • Rok 2006 strávil v Londýně, kde sbíral zahraniční zkušenosti jako staniční lékař v soukromé psychiatrické nemocnici.
  • V letech 2007-2008 byl členem týmu sociálně-zdravotního projektu v africké Zambii.
  • V roce 2008 se na rok vrátil do Ústí nad Labem na pozici vedoucího lékaře akutního psychiatrického oddělení.

zpět