Mgr. Klaudia Barabášová

psychologie, psychoterapie

  • V roce 2018 jsem absolvovala studium jednooborové psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem v rámci studia sbírala také praktické zkušenosti v průběhu psychologických stáží v různých zdravotnických či školských zařízeních, v terapeutické komunitě apod. (např. PN Bohnice, Fakultní Thomayerova nemocnice, Terapeutická komunita Mýto, Diagnostický ústav pro mládež na Praze 2 atd.).
  • V průběhu studia jsem krátce pracovala v neziskové organizaci zabývající se sanací rodin ohrožených dětí.
  • Po ukončení studia jsem dva roky pracovala v Pedagogicko - psychologické poradně pro Prahu 10, kde byli mými klienty zejména studenti adolescenti.
  • V roce 2019 jsem absolvovala akreditovaný kurz Psychologa ve zdravotnictví, aktuálně jsem zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie.
  • Na TH Klinice působím od roku 2020.
  • Nyní jsem také frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v daseinsanalytické psychoterapii.
  • Terapeuticky se věnuji adolescentní a dospělé klientele, kde kladu důraz na invidivualitu a jedinečnost klienta, na jeho svobodu (jak v rámci interpersonálních vztahů, tak ve vztahu sám k sobě, ke společnosti apod.) a na poznávání svých možností rozhodování, myšlení, prožívání, chování, postojů atd.

zpět