Mgr. Klaudia Barabášová

psychologie, psychoterapie (Pouze po osobní domluvě)


Autor fotografie: Tereza z Davle

  • V roce 2018 absolvovala studium jednooborové psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde v rámci studia sbírala také praktické zkušenosti v průběhu psychologických stáží v různých zdravotnických či školských zařízeních, v terapeutické komunitě apod. (např. PN Bohnice, Fakultní Thomayerova nemocnice, Terapeutická komunita Mýto, Diagnostický ústav pro mládež na Praze 2 atd.).
  • V průběhu studia krátce pracovala v neziskové organizaci zabývající se sanací rodin ohrožených dětí.
  • Po ukončení studia dva roky pracovala v Pedagogicko - psychologické poradně pro Prahu 10, kde byli jejími klienty zejména studenti adolescenti.
  • V roce 2019 absolvovala akreditovaný kurz Psychologa ve zdravotnictví, aktuálně je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie.
  • Na TH Klinice působí od roku 2020.
  • Nyní je též frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v daseinsanalytické psychoterapii.
  • Terapeuticky se věnuje adolescentní a dospělé klientele, kde klade důraz na invidivualitu a jedinečnost klienta, na jeho svobodu (jak v rámci interpersonálních vztahů, tak ve vztahu sám k sobě, ke společnosti apod.) a na poznávání svých možností rozhodování, myšlení, prožívání, chování, postojů atd.

zpět