PhDr. Kateřina Svobodová

psychologie, dětská psychologie, psychoterapie (Pouze po osobní domluvě)

  • Studium jednooborové psychologie absolvovala v roce 2004 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
  • V r. 2016  se stala Psychologem ve zdravotnictví; nadále je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie.
  • Po ukončení studia nastoupila do Pedagogicko-psychologické poradny, poté pracovala v Dětském krizovém centru (ambulantní zařízení specializující se na problematiku Syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte).
  • Na TH klinice působí od r. 2015.
  • Od r. 2017 současně pracuje jako psycholog ve Středisku výchovné péče Dobřichovice.
  • Absolvovala Pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typ SUR, Výcvik v telefonické krizové intervenci a řadu krátkodobých kurzů (např. Sandplay – základní kurz práce s herním pískovištěm; kurz „Zázraky“ v terapii zaměřené na řešení s dětmi a dospívajícími; Vývojová psychopatologie I-IV; Autogenní trénink – základní stupeň; aj.). V současné době je frekventantkou kurzu Psychoterapeutická práce s traumatem.
  • Ve své praxi nabízí psychologickou pomoc klientům v obtížných a traumatizujících životních situacích, poskytuje krizovou intervenci, individuální psychoterapii pro děti i dospělé, psychodiagnostickou činnost u dětských klientů.

zpět