PhDr. Kateřina Svobodová

psychologie, dětská psychologie, psychoterapie (Pouze po osobní domluvě)

Studium jednooborové psychologie absolvovala v roce 2004 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2016 se stala Psychologem ve zdravotnictví.

Absolvovala Pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typ SUR a Postgraduální výcvik v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty, dále řadu odborných kurzů a seminářů např.: Kurz relaxačních a komunikačních dovedností, Výcvik v telefonické krizové intervenci, Autogenní trénink, Sandplay/Sandtray - Základní kurz práce s herním pískovištěm, Psychoterapeutická práce s traumatem - roční odborný kurz I-II, Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení, Specifika psychopatologie a psychoterapie adolescentů.

Pracovní zkušenosti získala zejména v Dětském krizovém centru v Praze a ve Středisku výchovné péče v Dobřichovicích. Na TH klinice pracuje od roku 2015.

Nabízí psychologickou pomoc klientům v obtížných a traumatizujících životních situacích, poskytuje krizovou intervenci, poradenství, individuální psychoterapii pro děti, dospívající a dospělé.

Autor fotografie: Tereza z Davle

zpět