MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM

sexuologie, psychiatrie, psychoterapie; soudní znalec, jednatel TH kliniky

  • Je vedoucím lékařem oddělení, odborným zástupcem pro obory psychiatrie a sexuologie.
  • V těchto oborech působí řadu let též jako soudní znalec.
  • Publikoval řadu odborných článků v domácích i mezinárodních časopisech a přednášel a přednáší na četných konferencích domácích i zahraničních i na zahraničních univerzitách (mj. New York, Jeruzalém).
  • V letech 2004-2006 byl členem výkonného výboru Evropské sexuologické společnosti, pro kterou organizoval 8. kongres EFS v Praze (2006), jehož byl prezidentem a též působil jako člen poradního sboru Světové sexuologické federace.
  • Od r. 2005 je členem výboru České společnosti pro sexuální medicínu.
  • Členem Evropské společnosti pro sexuální medicínu, České neuropsychiatrické společnosti a Slovenské sexuologické společnosti.
  • Autor či spoluautor několika knih odborných a populárních.
  • Specializuje se na terapii sexuálních poruch, psychoterapii sexuálních deviací, párovou sexuální terapii, psychoterapii i farmakoterapii duševních nemocí a poradenství související s těmito terapeutickými oblastmi.
  • Do terapie ženských sexuálních poruch přijímá pacientky pouze společně s jejich partnery či partnekami, tedy pouze do párové terapie.
  • Soukromí: rozveden, 2 děti, žije s partnerkou.

zpět