MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM

psychiatrie, sexuologie; soudní znalec, jednatel TH kliniky (Po 14-18, Út 13-16)

 • Nar. 1958.
 • Po promoci na 1. LF UK v r. 1983 pracoval v Psychiatrické nemocnici Bohnice na psychiatrických a posléze nově otevřeném sexuologickém odd.
 • V r. 1990 odešel do ambulantní sféry. Od února 1992 samostatný psychiatr a sexuolog, 2008 zakládá NZZ TH klinika, s.r.o.
 • V oborech psychiatrie a sexuologie působí řadu let též jako soudní znalec.
 • Publikoval řadu odborných článků v domácích i mezinárodních časopisech a přednášel na četných odborných akcích.
 • Od r. 2005 členem výboru České společnosti pro sexuální medicínu, posledních 5 let ve funkci předsedy rady.
 • Autor či spoluautor několika knih odborných a populárních.
 • V roce 2018 obhájil disertační práci týkající se diagnostických možností u parafiliků a byl promován (Ph.D.).
 • Specializuje se na terapii sexuálních poruch, psychoterapii sexuálních deviací, párovou sexuální terapii, psychoterapii i farmakoterapii duševních nemocí a poradenství související s těmito terapeutickými oblastmi.
 • Členem Evropské společnosti pro sexuální medicínu, České sexuologické společnosti, International Academy of Sex Research, International Association for the Treatment of Sex Offenders.
 • Soukromí: rozveden, 2 dospělé děti; v partnerském vztahu.

Autor fotografie: Tereza z Davle

zpět