MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU

dětská urologie (Út 8-14)

 • Ukončil studium všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1983.
 • Od téhož roku pracuje na Urologické klinice VFN a 1. LF UK, kam nastoupil jako asistent Katedry urologie ILF (IPVZ).
 • Nyní pracuje jako zástupce vedoucího lékaře dětského oddělení uvedené kliniky a odborný asistent 1. lékařské fakulty UK v Praze.
 • V roce 1991 dokončil specializačí přípravu II. atestac v oboru urologie.
 • V roce 1999 složil nástavbovou atestaci z dětské urologie a v roce 2007 obdržel evropskou akreditaci pro dětskou urologii (FEAPU).
 • Je členem České urologické společnosti ČLS JEP, European Association of Urology a International Children Continence Society.

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ

 • Věnuje se dlouhodobě dětským pacientům s neurogenními poruchami močení, inkontinencí moče, specializuje se na léčbu dysfunkcí dolních močových cest a miniinvazivní chirurgii v dětské urologii.
 • Od roku 1993 jmenován soudím znalcem v oboru zdravotnictví se zaměřením na urologii.
 • aktivní účast na domácích i zahraničních odborných kongresech
 • hlavní držitel grantu IGA ČR (Účinnost endoskopické léčby vezikouereterálního refluxu ve srovnání s antibiotickou profylaxí)

ZAHRANIČNÍ KURZY A POBYTY

 • 1994 - kurz dětské urologie (Cambridge, Anglie).
 • 1995 - stáž na oddělení dětské urologie urologické klinice univerzitní nemocnice v Erlangenu v Německu.

Autor fotografie: Tereza z Davle

zpět