Nová adresa ordinací psychologie

Vážení přítelé, milí klienti,

s radostí Vám oznamujeme, že se ordinace psychologie k 1.2. 2016 přestěhovaly z Kartouzské ul. do nových prostor TH kliniky v Žitné ul. č. 2, v Praze 2.

Ordinace najdete ve 4. patře, u hlavního vchodu do domu zvoňte na zvonek s identifikací TH klinika a poté ve 4 . patře na zvonek,  jehož číslo Vám bude sděleno při objednávání nebo při potvrzovací SMS. Bližší informace Vám podají naše asistentky, telefonní čísla k objednávání zůstávají nezměněna.

Věříme, že i nové prostory budou součástí Vašeho terapeutického plánu a přispějí tak k návratu Vašeho plného zdraví!

Váš TH tým