MUDr. Michal Považan

dětská psychiatrie (St 14-18)

 • Absolvent Lékařské fakulty University Komenského v Bratislavě v roce 1999. 
 • Specializační způsobilost v oboru dětské a dorostové psychiatrie získal v roce 2007. 
 • Pro tuto specializaci má také licenci od České lékařské komory. 
 • Od roku 2004 je členem Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 
 • V roce 2005 byl spoluautorem projektu " EUNOMIA" a získal Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka. 
 • Absolvoval výcvik v kognitivně-behaviorální  terapii.
 • Psychiatrickou praxi začínal v roce 2001 na Klinice dětské psychiatrie LF UK v Bratislavě. 
 • Od roku 2003 působil v Psychiatrické léčebně Bohnicích. 
 • V roce 2006 přešel na Dětskou psychiatrickou kliniku 2.LF UK V Praze Motole, kde od roku 2009 pracoval jako vedoucí lékař oddělení.
 • V roce 2010 vyhrál konkurz na primáře dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde pracuje doposud. 
 • Klinické zkušenosti uplatnil v řadě klinických studií zaměřených na léčbu schizofrenie, afektivních a úzkostných poruch. 
 • V ambulantní praxi se  věnuje celému spektru psychických poruch u dětí a adolescentů od poruch pozornosti, hyperkinetické poruchy, přes poruchy chování, schizofrenie, afektivní poruchy a úzkostné poruchy až po poruchy příjmu potravy. 
 • Terapeutické postupy se opírají o farmakoterapii a individuální psychoterapii často v kombinaci s rodinnou terapií.

Autor fotografie: Tereza z Davle

zpět