Léčba poruch erekce rázovou vlnou - informace pro zájemce

CO JE EREKTILNÍ DYSFUNKCE?

Určitým stupněm poruchy erekce (erektilní dysfunkce) trpí přibližně každý druhý muž starší 50 let. Primárně psychogenní příčina poruchy erekce je relativně vzácná a je typická spíše pro mladší muže a může být vázána pouze na určité situace. Organická (tedy jiná než psychogenní) příčina je daleko nejčastější a po vyloučení především vlivu užívaných léků (léky na vysoký krevní tlak, antidepresiva...), proběhlých operací pánevních orgánů či páteře, poklesu hladiny mužských pohlavních hormonů, závažných celkových onemocnění bývají většinou zjištěny změny cév zásobujících krví topořivá tělesa penisu, tedy stejný proces způsobující aterosklerózu (kornatění) věnčitých tepen srdce a tepen zásobujících mozek, což v konečném důsledku může vést až k srdečnímu infarktu či mozkové mrtvici.

Dnes je porucha erekce chápána jako časný příznak aterosklerózy tepen a je soustředěna pozornost na zpomalení jejího průběhu a potažmo rozvoje zmíněných závažných onemocnění ovlivněním rizikových faktorů, kterými jsou vysoký krevní tlak, vysoká hladina krevních tuků, diabetes mellitus (cukrovka), kouření, obezita, nedostatek pohybu.

 

MOŽNOSTI LÉČBY EREKTILNÍ DYSFUNKCE

Od roku 1998, kdy byl na trh uveden první z řady inhibitorů fosfodiesterázy 5 (iPDE5) - léky s účinnou látkou sildenafil, tadalafil, vardenafil, avanafil, se léčba poruch erekce stala pro většinu mužů komfortnější s relativně malým výskytem vcelku nezávažných vedlejších účinků. Do té doby spočívala léčba erektilní dysfunkce v nepohodlné aplikaci injekcí přímo do topořivých těles penisu. Dnes je tento způsob léčby užíván u mužů, kteří nemohou užívat iPDE5 pro jejich neúčinnost či špatnou snášenlivost. Doporučené postupy Evropské urologické společnosti (EAU Guidelines) vedle iPDE5 nově doporučují v první linii léčby erektilní dysfunkce užití rázové vlny.

 

JAK PROBÍHÁ LÉČBA EREKTILNÍ DYSFUNKCE RÁZOVOU VLNOU?

Rázová vlna (RV), což je akustické vlnění podobně jako třeba ultrazvuk, se v medicíně užívá již dlouhá léta s úspěchem k rozbíjení močových kamenů či k léčbě zánětů. V nízké intenzitě však podporuje novotvorbu cév, což v případě penisu zlepšuje jeho prokrvení a tím i erekci. Samotná aplikace RV přístrojem Renova při léčbě erektilní dysfunkce sestává ze 4 sezení po 20 minutách s odstupem vždy jednoho týdne, je bezbolestná, nemá vedlejší účinky, je prováděna bez hospitalizace a efekt přetrvává po dobu až několika let. Léčba erektilní dysfunkce RV není stejně jako ostatní zmíněné možnosti léčby hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

ZKUŠENOSTI A VYBAVENÍ TH KLINIKY

Naše pracoviště je prvním v České republice, které začalo tuto možnost léčby erektilní dysfunkce svým klientům nabízet, a to již v roce 2012, díky čemuž máme s touto léčebnou modalitou bohaté zkušenosti. V současné době používáme k aplikaci RV přístroj Renova izraelské firmy DirexGroup. Kromě léčby erektilní dysfunkce probíhá nyní na našem pracovišti také studie zabývající se využitím RV v léčbě vulvodynií, tedy bolestí v oblasti poševního vchodu (jeden z možných projevů chronické pánevní bolesti u žen).

 

KDO JE VHODNÝ PRO LÉČBU RÁZOVOU VLNOU?

Jelikož mechanismus účinku RV je dán novotvorbou cév, lze očekávat efekt u všech mužů s vaskulogenním typem erektilní dysfunkce, což je také její nejčastější příčina. Před zahájením léčby je vhodné vyloučit ostatní příčiny jako např. nevhodně zvolená medikace, pokles pohlavních mužských hormonů, důsledek operací prostaty, tlustého střeva či páteře, anatomické anomálie. 

 

Pro více informací a k objednání nás kontaktujte:

Po-Pá 08:30 - 17:00

+420 222 363 555
+420 773 048 214

objednani@thklinika.cz

TH klinika, s.r.o.
Karlovo nám. 3 (ve dvoře)
128 00 Praha 2