Dotazník k vyšetření dětským psychiatrem

V příloze je uložen Dotazník pro rodiče, jejíchž dítě bylo objednáno k vyšetření dětským psychiatrem. Pro urychlení prvního vyšetření a získání všech anamnestických údajů je vhodné přinést tento dotazník vyplněný již na pvní návštěvu. Děkujeme!