PhDr. Petra Skřivánková

psychologie, psychoterapie

  • Jednooborovou psychologii vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, přičemž v průběhu těchto studií se zabývala Psychologií a kriminologií v rámci dvousemestrálního pobytu na Middlesex University v Londýně.
  • Dále studovala Klinickou psychologii na Technické Univerzitě v Drážďanech.
  • Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015 úspěšně složila státní rigorózní zkoušku ve specializaci Klinická psychologie.
  • Také absolvovala certifikované školení ve Velké Británii pořádané Mezinárodní organizací forenzních odborníků na užívání 3. verze nástroje HCR-20, který slouží k posuzování rizika recidivy, a nástroje SAVRY, jenž je využíván k posuzování rizika recidivy u mladistvých. O užití metody HCR-20 přednáší pro různé instituce, např. pro IPVZ.
  • Zabývá se tudíž psychologickou diagnostikou v rámci nařízeného ochranného léčení. Absolvovala kurz Systemická terapie v krizi a aktuálně dokončuje 5letý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typu SUR.
  • Úspěšně absolvovala akreditovaná školení v užívání Rorschachovy metody a Tématicko apercepčního testu.
  • Po studiu nastoupila do Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech, kde poskytovala psychologickou péči dětem, včetně psychodiagnostikých vyšetření a krizových intervencí.
  • Současně se věnuje v rámci postgraduálního studia na 1. LF UK posuzování rizika recidivy pachatelů násilného trestného činu a také působí jako Psycholog ve zdravotnictví v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde získala zkušenosti jak s problematikou závislosti na návykových látkách, tak s léčbou úzkostí, depresí i psychotických poruch v rámci individuálních, skupinových i rodinných psychoterapií.
  • V ambulantní péči pracuje nejen s výše zmíněnou problematikou, ale i se seberozvojem klientů.

zpět