Mgr. Lucie Vochozková

psychologie

  • Studium jednooborové psychologie absolvovala v roce 2003 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
  • Po absolvování studia pracovala jako manažer pro vzdělávání a koučing v poradenské agentuře.
  • Do oboru klinické psychologie se vrátila až po mateřské dovolené.
  • Od roku 2010 pracovala 6 let na Ústředním lékařsko-psychologickém oddělení ve Vojenské nemocnici v Praze 6, kde se věnovala práci klinické i expertizní.
  • Expertizní činnost spočívala v práci s vojáky AČR, jejich užší výběr do zahraničních operací, struktur NATO, pozorovatelských i bojových misí i armádních jednotek, diagnostika posttraumatické stresové poruchy u vojáků po misích. Výběry pracovníků MZV na zahraniční pracoviště.
  • Klinická práce s pacienty jednotlivých oddělení, převážně psychiatrií a neurochirurgií ve smyslu psychodiagnostiky, psychologická podpora, krizová intervence a dlouhodobá psychoterapie pacientům a rodinným příslušníkům při dlouhodobých hospitalizacích, bolestivých zákrocích, po vážných operacích apod.
  • Několik let byla členkou bariatrického týmu pro léčbu obezity – diagnostika pacientů k operaci, psychologické vedení, individuální psychoterapie.
  • Absolvovala sebezkušenostní část výcvikového programu v přístupu zaměřeného na člověka PCA, dle Carl Rogerse. Dále výcvik v základní krizové intervenci, certifikované kurzy (kurz v Rorschachově metodě a Tématicko apercepční test v klinické psychologii), sebezkušenostní semináře Aktivní imaginace jako metoda zkoumání struktury nevědomí a řadu krátkodobých kurzů (např. kurz Vývojové psychopatologie)
  • Na jaře 2016 složila atestaci z klinické psychologie a stala se registrovaným psychologem.
  • Ve své praxi nabízí psychologickou pomoc převážně dospělým v obtížných a traumatizujících životních situacích, poskytuje krizovou intervenci, individuální psychoterapii, psychodiagnostickou činnost.

zpět