MUDr. Ivetta Serbinová

psychiatrie, psychoterapie

  • Absolventka lékařské fakulty v Plzni v roce 1999.
  • V letech 2002 a 2005 získala atestace I. a II.stupně v oboru psychiatrie.
  • Od roku 2006 je soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.
  • Absolvovala 5-letý akreditovaný výcvik v kognitivní beheviorální terapii a kurz hypnózy.
  • V roce 2010 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii.
  • Do roku 2008 působila v Psychiatrické léčebně Dobřany na lůžkovém oddělení, ambulanci a jako konziliární lékař pro Domov pro seniory a stacionář pro klienty s demencí, v r. 2007-2008 jako vedoucí lékař gerontopsychiatrického oddělení.
  • V posledních 3 letech, kdy změnila místo bydliště, se věnuje ambulantní praxi.
  • K léčbě používá farmakoterapii a psychoterapii podle individuálních potřeb klienta.
  • Věnuje se diagnostice a léčbě úzkostných poruch, depresí, psychotických poruch, demencí a poruch chování ve stáří.

zpět