MUDr. Helena Doležalová

dětská psychiatrie, psychiatrie (Momentálně bez možnosti objednání)

  • Absolventka 1. Lékařské fakulty UK v Praze v r. 2009
  • Následně výkon psychiatrické praxe v lůžkovém i ambulantním sektoru dospělé i dětské psychiatrie (Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Dětská psychiatrická klinika FN Motol, Psychiatrická klinika VFN Praha, psychiatrická ambulance v Ústí n.L / v Praze)
  • 2011-2014 základní část výcviku v systemické rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha)
  • 2015 atestace v oboru psychiatrie
  • Zařazena do specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie

zpět