Administrativní poplatky - nový ceník od 1. 6. 2017

Plná cena

  • Vstupní 1.000 Kč / rok
  • Pokračovací 600 Kč / rok
  • Psychoterapie 1.500 Kč / dohodnutý počet sezení

Snížená cena – starobní důchodci (od 65 let), invalidní důchodci 1. a 2. stupně

  • Vstupní 500 Kč /rok
  • Pokračovací 300 Kč / rok
  • Psychoterapie 1.500 Kč / dohodnutý počet sezení

Osvobozeni

  • Děti a mladiství do 18 let (od 1.9.2017 budou zařazeni do skupiny se sníženou cenou)
  • Pacienti na ochranném léčení nařízeném soudem
  • Pacienti, kteří se prokážou rozhodnutím o pomoci v hmotné nouzi ne starším 30 dnů
  • Invalidní důchodci 3. stupně

Více informací naleznete v sekci Ceníky a hrazení služeb.