Urologie

Urologie je lékařský (chirugický) obor, který se zabývá prevencí, vyšetřením a léčbou nemocí vylučovací soustavy a mužského genitálu. Vzhledem k povaze oboru má urologie úzký vztah k onkologii, chirurgii, gynekologii, andrologii a také sexuologii.

Lékaři, terapeuti či konzultanti, u kterých se můžete objednat: